Wednesday, 26 October 2011

Kepentingan Pendidikan Moral

  • Membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat globa (Matlamat KSSR)
  • Selaras dengan prinsip ke-5 dalam Rukunegara (Kesopanan dan Kesusilaan)
  • Selaras dengan cabaran ke-4 dalam Wawasan 2020 (Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika)

No comments:

Post a Comment

Cute Running Puppy