Sunday, 27 November 2011

Apa itu Etika?

  • Etika (ethics)
  • ethod (perkatan Yunani)
  • Bermaksud sikap, kebiasaan dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan
  • Contoh: Etika Perguruan
  • Merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul.

No comments:

Post a Comment

Cute Running Puppy