Thursday, 3 November 2011

Sejarah Pendidikan Moral


1983  -
Mula diperkenalkan di sekolah rendah
1989  -
Mula diajar di peringkat sekolah menengah
1993  -
Diuji dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
1999  -
Semakan semula kurikulum Pendidikan Moral KBSR dan KBSM
2001  -
Penyediaan Buku Teks Pendidikan Moral KBSR dan KBSM secara  
berperingkat
2002  -
Kursus Orientasi Jurulatih Utama Pendidikan Moral
2003  -
Pelaksanaan di peringkat rendah dan menengah 
( Tahun 1 dan Tahun 4 ; Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 )
2009  -
Membina dokumen standard sekolah rendah 
( Tahun 1 hingga Tahun 6 )
2010  -
Kursus Orientasi Jurulatih Utama Pendidikan Moral KSSR 
( Tahun 1 ) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Moral Tahun 1
2011  -
Pelaksanaan KSSR, Pendidikan Moral Tahun 1

No comments:

Post a Comment

Cute Running Puppy